หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ