หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ติวเข้มสิงห์มหาดไทยรุ่นใหม่ เป็นข้าราชการที่ดี มีหน้าที่ต่อแผ่นดิน มีจิตสำนึกที่ดี มีใจสาธารณะ