หน้าแรก ข่าวภูมิภาค ผู้ว่าฯเมืองนคร จับมือแม่บ้านมหาดไทย มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ “มอบบ้านปันสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ โดยไม่ใช้งบรัฐ” ด้วยกลไกภาคีเครือข่าย มุ่งยกระดับชีวิตประชาชนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นสร้างบ้านให้ครบตามเป้าหมาย ภายใน 30 กันยายน 2566