หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท.เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานภารกิจอันเกี่ยวเนื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งใน กทม. และส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะการดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชน และมอบนโยบายสำคัญตามนโยบายรัฐบาล