หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย โดย คณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐร่วมกับ เครือข่ายภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรม “ลองกองผลไม้ดี ชายแดนใต้” …. คลิกอ่านเพิ่มเติม