หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการปกครอง พร้อมมอบโอวาทแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าอบรม เน้นย้ำใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาพื้นที่