หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท. ประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรกรมที่ดิน “บริการดี ไม่มีทุจริต” ของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครและสาขา ประจำปี พ.ศ. 2560 ย้ำการทำงานกรมที่ดินยุคใหม่ต้องโปร่งใส – ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน