หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มหาดไทยพร้อมใช้กลไกของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่น แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในระดับพื้นที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ …คลิกอ่านเพิ่มเติม