หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในส่วนภูมิภาค พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9