หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2560