หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง นายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วม สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย