หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยร่วมแถลงข่าว กอร.พระราชพิธี เรื่อง การดำเนินงานพระราชพิธีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค