หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยสรุปผลผู้มาแสดงความคิดเห็นประเด็นคำถาม 6 ข้อเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี วันแรก มีประชาชนร่วมตอบคำถามแล้วกว่า 1.9 หมื่นคน