หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ ผวจ.ทุกจังหวัด มอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบคำถาม 6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป…คลิกอ่านเพิ่มเติม