หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแถลงข่าวการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล