หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณนายอำเภอแหวนเพชร ปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) หมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) และ สำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560