หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้าพัฒนาก้าวต่อไป “ตลาดประชารัฐ” เพื่อยกระดับรายได้ และสร้างศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการให้กิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับหน่วยงานเจ้าของตลาดประชารัฐ ทั้ง 10 ประเภท และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว และกรมธนารักษ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ 5 ด้าน ดังนี้…คลิกอ่านเพิ่มเติม