หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองหล่อพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี (องค์จำลอง)