หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบโล่รางวัลผู้อุทิศตนเพื่อสิ่งแวดล้อม ปี 2561 พร้อมเชิญชวนคนไทยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม