หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. ประธานเปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” สั่งคุมเข้มทุกมาตรการ เน้นการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง