หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท. ร่วมกับ GISTDA จัดทำโครงการ “ทีมประชารัฐเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน” ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาค ปชช.ร่วมแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือทีมประชารัฐในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่…คลิกอ่านเพิ่มเติม