หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ตลาดประชารัฐยกระดับสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน