หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อบรรจุในปฏิทิน “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ปัจจุบันมีจำนวน 67 จังหวัด รวม 144 แห่ง…คลิกอ่านเพิ่มเติม