หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ระดับพื้นที่ ย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติในระดับพื้นที่ เน้นการบูรณาการการทำงานจากทุกหน่วยงานในรูปแบบเครือข่าย “ประชารัฐ”…คลิกอ่านเพิ่มเติม