หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ได้ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัญหาความต้องการครบ 4 ครั้งเรียบร้อยแล้ว.. คลิกอ่านเพิ่มเติม