หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท).. คลิกอ่านเพิ่มเติม