หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท.