หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.เผยความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขณะนี้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ได้ลงพื้นที่ครบ 4 ครั้งเรียบร้อยแล้ว ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน รวม 82,271 แห่ง มีประชาชนเข้าร่วม…คลิกอ่านเพิ่มเติม