หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.เผยความคืบหน้าผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาท) มีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอโครงการทั้งสิ้น 91,373 โครงการ จำแนกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย…คลิกอ่านเพิ่มเติม