หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นรม. และ มท.1 เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์แพทย์แผนไทยพนา จ.อำนาจเจริญ