หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยในส่วนภูมิภาค การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ…คลิกอ่านเพิ่มเติม