หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมกำชับทุกภาคส่วนร่วมกันจัดการกับปัญหาขยะอย่างยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ