หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานประเพณีชักพระ – ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2561