หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ประสบภัย “ปาบึก” 12 จังหวัด ขยายกำหนดเวลาขอมีบัตรประชาชนโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมถึง 3 มีนาคม 2562