หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมช.มท. เป็นประธาน “งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว