หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำถึงแนวทางการแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 โดยการน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง คือ… คลิกอ่านเพิ่มเติม