หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทุกจังหวัดทั่วประเทศ