มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

15 ยอดวิว
มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

มท.2 ตี้ปี๊บการแพทย์ฉุกเฉิน ขับขี่ตำบลปลอดภัย ย้ำบริการปชช.ทั่วถึง
ลดเหลื่อมล้ำ สร้างวินัยจราจรในวัยอนุบาล

            เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ.ลำพูน โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และคณะกรรมการสถาบันฯ พร้อมด้วยนายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 2,000 คน

นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลขับขี่ปลอดภัย ซึ่งต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเล็ก โดย อปท.ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน และต้องสำรวจถนนที่อยู่ในความดูแลของท้องถิ่นนั้น ๆ ว่าชำรุดหรือต้องปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางใดเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ต้องเก็บสถิติข้อมูล และแก้ไขให้มีความปลอดภัย ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและกวดขันคุมวินัยจราจร โดยต้องเสริมองค์ความรู้ด้านจราจรให้กับเจ้าหน้าที่ อส. และ อพปร. เพื่อร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในโอกาสต่าง ๆ นอกจากนี้ ต้องปลูกฝังวินัยจราจรให้กับเด็กรุ่นใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใหญ่และคนในชุมชนโดยต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้

โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน รวม 17 คัน เพื่อใช้ในงานการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อบริการพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูน

จากนั้นในเวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฎิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 จังหวัดลำปาง โดยมี นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังนโยบาย

โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และสามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว โดยต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นลำดับแรก รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการร่วมมือทำงานแก้ไขปัญหา โดยถอดบทเรียนกรณีพายุ “โพดุล” เพื่อมีความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ สำหรับความเสียหายที่พี่น้องประชาชนประสบอยู่ รัฐบาลได้จัดเตรียมงบประมาณเพื่อเยียวยาช่วยเหลือไว้แล้ว และได้ตรวจเยี่ยมเครื่องมือ เครื่องจักรกลสาธารณภัยที่เตรียมการเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัย

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 136/2562
วันที่ 4 ก.ย.2562

บทความที่เกี่ยวข้อง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy