หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย