หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ย้ำ “ผู้ว่าฯ” ต้องสร้างสมดุลและบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์กับราชการและประชาชน