หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.2 น้อมนำแนวพระราชดำริบริหารจัดการสาธารณภัย ย้ำคนต้องปลอดภัยในทุกพื้นที่ภัยพิบัติทั่วประเทศ ย้ำให้ ปภ.ทุกพื้นที่ต้องช่วยประชาชนให้ปลอดภัยก่อน พร้อมให้สำรวจทุกพื้นที่เพื่อหาที่ให้น้ำอยู่ ทำทางให้น้ำไหล