หน้าแรก ข่าวมหาดไทย เตรียมตัวช้อป!!! "เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน" จังหวัดทั่วประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เริ่ม Kick off 22 ธ.ค. พร้อมกันทั่วประเทศ