หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย จับมือ NECTEC นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอำนวยความสะดวก ปชช. แจ้งปัญหาข้อร้องเรียน-รายงานผลเก็บขยะอัจฉริยะ