หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด สร้างความปลอดภัยตลอดทั้งปี