หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกฯ ชูพลังสตรีกุญแจสำคัญขับเคลื่อนประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคม ให้คำมั่นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและศักยภาพผู้หญิง ในการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565