หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมหาดไทย สั่งการและประสานผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 46) และคำสั่ง ศบค. ฉบับล่าสุด พร้อมประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจทุกภาคส่วนได้ทราบแนวการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และรณรงค์พี่น้องประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามเป้าหมาย และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อห่างไกลโรค