หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยปลื้มผู้นำสตรีทั่วโลกให้ความสนใจผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทย ร่วมอุดหนุนผู้ประกอบการในการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก (Global Summit of Women) ประจำปี 2565