หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. หารือขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ชูกลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสู่บทบาท “ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และสื่อสารสังคม” พร้อมเตรียมตั้ง “คณะทำงานฟื้นฟูสภาพทางสังคม” เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะปัญหายาเสพติดจะรอไม่ได้ ต้องทำทันที