หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดมท.เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการสาธิตประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี