หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและรัฐอิสราเอล มุ่งให้เกิดความยั่งยืน